ITC Audio T-6209 przełącznik wzmacniaczy - Pełny opis produktu - Dostępność : Dostępny

T-6209 posiada 4 niezależne kanały audio. W każdym z kanałów, w przypadku uszkodzenia wzmacniacza podstawowego, możliwe jest przełączenie linii głośnikowej na wzmacniacz rezerwowy (odrębny dla każdego kanału).
      T-6209 może pracować w trybie ręcznym lub automatycznym. W trybie automatycznym następuje automatyczne przełączenie wzmacniacza podstawowego na rezerwowy w przypadku wykrycia przez urządzenie uszkodzenia. W trybie ręcznym przełączenie wymaga naciśnięcia odpowiedniego przycisku na panelu frontowym urządzenia. Sygnalizacja LED informuje o stanie pracy wzmacniacza rezerwowego: czuwanie/praca.

Dane techniczne

Zasilanie 220-240V
Moc całkowita 25W
Masa 5.5kg
Wymiary 19"/2U